Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

Psykoterapi og medicinsk behandling

Vi tilbyder en lang række behandlinger af psykiske lidelser hos både børn, unge, voksne og ældre. Alle vores behandlingsforløb indeholder en session, hvor vi stiller en diagnose og derudfra sammensætter et individuelt behandlingsforløb. Vi tilbyder både korte og lange behandlingsforløb, der kan bestå af psykoterapi, medicinsk behandling, EMDR eller andre behandlingsmetoder. Du får med andre ord én samlet behandling, hvor vi inkorporerer de nødvendige behandlingsformer.

Vi tilbyder undersøgelse og behandling af en række psykiske lidelser

Læs mere om de enkelte undersøgelser og behandlinger ved at klikke på et emne herunder:

Adfærdsmæssige forstyrrelser

Der findes flere forskellige former for adfærdsmæssige forstyrrelser. Fælles for dem alle er, at lidelsen viser sig ved en ændret personlig adfærd over en længere periode, der afviger fra personens alder og normalt accepterede sociale normer. Af adfærdsmæssige forstyrrelser kan blandt andet nævnes ADHD, Aspergers syndrom, OCD og Borderline personlighedsforstyrrelse.

Afhængighed som følge af psykiske lidelser (selvmedicinering)

En afhængighed kan komme til udtryk på mange forskellige måder, både fysisk og psykisk. Lidelsen kan ses som en destruktiv vane, der går ind og ændrer en persons adfærd og tankegang. Det kan for mange være svært at søge hjælp og fortælle andre om sin afhængighed, men det er ofte den bedste vej ud af problemet. Der findes utallige former for afhængighed, herunder bl.a. afhængighed af alkohol, stoffer, spil, mad, sex, motion m.m.

Akut behandling

Har du brug for akut behandling? Så har vi korte ventetider på vores klinik. Vi kører altid rundt med en vagttelefon, og vi tilbyder gerne behandlinger om aftenen.

Alkoholisme som følge af psykisk lidelser (selvmedicinering)

Styrer alkoholen dit liv? Så er der hjælp at hente hos os. Begrebet alkoholisme dækker over et overforbrug af alkohol og en afhængighed heraf. For store mængder alkohol kan give helbredsmæssige og adfærdsmæssige problemer. Psykoterapi kan hjælpe dig med at håndtere dit alkoholproblem, og støtte dig i vejen ud af det.

Angst

Det er normalt at føle sig utryg fra tid til anden, men hvis du føler, at angsten er begyndt at overtage dit liv og påvirker din dagligdag, er det på tide at søge hjælp. Angst kan komme til udtryk både fysisk og psykisk. Mange oplever i forbindelse med angst symptomer såsom trykken for brystet, mundtørhed, hjertebanken, kvalme, søvnproblemer og overdreven sveden. Angst kommer af tidligere oplevelser, og det kan være svært at bekæmpe uden professionel hjælp.

Depression

Mange mennesker vil opleve at få en depression i deres liv. Årsagen til en depression kan være mange. En depression kan bl.a. opstå, hvis man er stresset i en længere periode, eller hvis man oplever en krise i sit liv. En depression kan også være biologisk betinget, og en del ældre mennesker vil opleve at få en depression. Symptomerne på en depression kan være mange. Dog ses de typisk som vrede, ligegyldighed, manglende appetit, søvnproblemer, uforklarlige grædeture, manglende koncentrationsevne, social tilbagetrækning m.m.

Fedme

Påvirker din vægt dit liv, og har du svært ved selv at gøre noget ved problemet? Fedme kan i værste fald give sundhedsmæssige problemer, såsom hjertekarsygdomme, blodpropper, type 2 diabetes og rygsmerter. Vi tilbyder at støtte dig i dit vægttab og hjælper dig med finde de underliggende årsager, der kan være skyld i dit vægtproblem. Vi hjælper dig samtidig gennem behandlingen med at genfinde dit selvværd og din motivation, hvis de er forsvundet.

Fobier

En fobi er en stærk frygt for et specifikt objekt eller en situation. Mange lever med deres fobi uden, at det påvirker deres liv, men i nogle tilfælde er fobien så ekstrem, at det hindrer personen i at leve det liv, personen ønsker. Mange fobier stammer fra barndommen, men de kan også opstå, hvis man har været igennem en traumatisk oplevelse. Symptomerne for fobier viser sig ofte som panik- eller angstanfald. Der findes mange forskellige fobier, herunder fx fobier for fugle, vand, insekter, opkast, bier, åbne pladser, små rum, fly, højder, mørke m.m.

Forfølgelsesforestillinger (paranoia)

Paranoia er en vrangforestilling, hvor man er overbevist om, at andre mennesker ønsker at skade en. Det kan eksempelvis være en mistanke om, at man bliver forfulgt, eller at nogle bestemte mennesker har på sinde at forråde en. Hvis man lider af en alvorlig paranoia, kan det være vanskeligt at skelne mellem fantasi og virkelighed. Det kan derfor også være svært at behandle paranoia, da den ramte person ofte tror på de ting, de forestiller sig.

OCD

OCD er en af de mest almindelige psykiske sygdomme. OCD er tvangstanker om, at der sker noget frygteligt for en selv, eller en man holder af, hvis man ikke udfører nogle bestemte ritualer. I værste tilfælde kan OCD overtage ens liv og gøre det svært at fungere i en normal hverdag. Ritualerne kan både være fysiske og psykiske. Det kan eksempelvis være vaskeritualer, kontrolritualer, gentagelsesritualer og tælleritualer.

Panikanfald

Et panikanfald er en normal menneskelig reaktion, hvis man oplever en pludselig fare. Nogle mennesker oplever tilbagevendende panikanfald, hvilket kan føre til en angst for at få et panikanfald. Symptomerne for panikanfald kan både være psykiske og fysiske. De fysiske symptomer kan bl.a. være hjertebanken, rødme, muskelspændinger, rystelser, hyperventilation m.m. De psykiske symptomer kan bl.a. være frygten for at dø, ængstelighed, uønskede tanker, følelsen af manglende kontrol m.m.

Problemer i parforhold

Alle par i et længerevarende forhold vil opleve, at der til tider opstår konflikter. I de fleste tilfælde løses konflikterne af partnerne selv, men nogle gange går konflikterne i hårknude, og det kan være nødvendigt med professionel hjælp til at komme ud af konflikten. Vi kan hjælpe parret med rådgivning om, hvordan de bedst håndterer de udfordringer, de står over for i deres parforhold. Vi kan også hjælpe med at håndtere sorg og vrede i forbindelse med skilsmisser.

Posttraumatisk Stress (PTSD)

Posttraumatisk stress kan opstå, hvis et menneske bliver udsat for en uventet traumatisk oplevelse. Det kan være oplevelser som terrorangreb, tortur, overfald, naturkatastrofer, voldtægt, krigshandlinger og andre livstruende oplevelser. Symptomerne på posttraumatisk stress viser sig ikke altid med det samme men kan komme uger eller måneder efter oplevelsen. Symptomerne kan fx være mareridt, søvnløshed eller at man genoplever hændelsen igen og igen. Personer med posttraumatisk stress befinder sig ofte i et forhøjet alarmberedskab, og kan hurtigt komme til at reagere uhensigtsmæssigt over for andre og sig selv. Hvis man lider af posttraumatisk stress, er det vigtigt, at man få bearbejdet sine traumatiske oplevelser for at få det bedre.

Psykose

En psykose kan påvirke ens forståelse af virkeligheden, følelser, adfærd, tankeproces m.m., og kan ofte lede til vrangforestillinger og hallucinationer. Psykoser kan være genetisk disponeret, men der kan være flere årsager til, at en person bliver ramt af en psykose, herunder fx søvnmangel, familierelationer, alkohol, narkotika og traumatiske oplevelser. Det er meget forskelligt, hvor meget en psykose fylder i en personens liv. For nogle er det muligt at gennemføre dagligdagen som normalt, mens det for andre er umuligt.

Psykoterapi

Psykoterapi er en behandlingsform, der er særligt egnet til at behandle psykiske problemer. Psykoterapi kan hjælpe med at skabe en større selvbevidsthed, øget livsglæde og give nogle redskaber, der kan anvendes i bearbejdelsen af problemet.

Hos Psykiatrisk Privatklink har vi mange års erfaring med psykoterapi, og vi kan tilbyde flere forskellige terapiformer. Vi benytter bl.a. terapiformen EMDR, der er en effektiv metode til at behandle traumer. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte patient og tilrettelægger et behandlingsforløb specielt til den enkelte. Vi benytter udelukkende godkendte behandlingsformer.

Seksuelle problemer

Seksuelle problemer er ofte en problemstilling, som mange er flove over at søge hjælp til. Det er der dog ingen grund til. Seksuelle problemer er nemlig mere almindelige og udbredte, end mange tror. Seksuelle problemer kan forekomme både hos mænd og kvinder og kan have mange forskellige former. Det kan bl.a. være manglende sexlyst, impotens, sexafhængighed m.m. Problemerne kan i flere tilfælde skyldes psykiske forhold, hvilket terapi kan hjælpe med at behandle.

Selvskadende adfærd

Selvskade er en handling, hvor en person bevidst vælger at skade sig selv fysisk. Selvskade ses oftest hos unge mennesker men forekommer også hos ældre mennesker. En af de meste kendte former for selvskade er ’cutting’, hvor en person skærer i sig selv. Selvskade anvendes oftest til at lede ens tanker over på noget andet end ens problemer, og dermed lindre ens psykiske smerte for en stund. I andre tilfælde anvendes det til at straffe sig selv eller som et råb om hjælp. Det kan være vanskeligt at opdage selvskade, da mange holder det hemmeligt, men det er vigtigt at få det behandlet, så det ikke udvikler sig yderligere.

Spørgsmål til forældrerollen

Forældrerollen kan til tider være svær, og det kan i nogle tilfælde være rart at vende familiens problemer med en professionel. Vi kan hjælpe med alle former for familieproblemer, herunder bl.a. rådgive i teenageproblemer, hjælpe børn til at bearbejde deres forældres skilsmisse, hjælpe med at bearbejde dødsfald i familien og andre familierelaterede problemer.

Stofmisbrug som følge af psykiske lidelser (selvmedicinering)

Psykoterapi kan være med til at give en bevidsthed om, hvad et stofmisbrug gør ved ens liv og ens omgivelser. Gennem en række sessioner prøver vi at finde den bagvedliggende årsag til stofmisbruget, og hjælper dig med at bearbejde denne uden stofferne. Det er altid svært at komme ud af et stofmisbrug, men med den rette indstilling og hjælp er det muligt.

Tankemylder

Kører tankerne rundt i dit hoved – fra du slår øjnene op om morgen, til du igen lægger hovedet på puden for at sove? Det er udmattende at have hovedet myldrende med tanker konstant. Hvis du føler at du har mistet kontrollen – og tankerne styrer dig, så kan du befinde dig i en tilstand, som kræver behandling.

Traumer

Et traume kan have mange forskellige udformninger. Men fællesnævneren er, at den pågældende oplevelse har forårsaget en alvorlig, psykisk overlast. Det kan handle om alvorlig skade på egen person, eller trusler om det, grov overskridelse af ens egne grænser, andres død eller trusler mod andres eller ens eget liv. Mere specifikt kan et traume eksempelvis handle om mobning, involvering i et trafikuheld eller en uskøn skilsmisse.

Vredeshåndtering

Vrede er en normal følelse, men når man mister kontrollen over den, kan det blive ødelæggende for en selv og ens omgivelser. Nogle mennesker har svært ved at håndtere vrede. Mange reagerer fysisk med et raserianfald, hvor der bliver råbt, bandet og i nogle tilfælde ødelagt ting. Andre vælger i stedet at holde vreden inde, hvilket kan resultere i, at de bliver indebrændte og til sidst udbryder i et ukontrolleret vredesudbrud. Psykoterapi kan hjælpe med at lære dig at håndtere din vrede og give dig nogle værktøjer, du kan anvende i tilspidsede situationer.